Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mikropluviograf
přístroj pro registraci srážek natolik slabých, že je nelze změřit nebo zaregistrovat běžným srážkoměrem. Využíval např. pohybujícího se chem. upraveného pásku papíru, který změní barvu, dopadnou-li na něj štěrbinou srážky. V současné době se v ČR pro daný účel užívá detektor počasí nebo detektor srážek.
angl: micropluviograph slov: mikropluviograf něm: Mikropluviograph m rus: микроплювиограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: