Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parantselenium
angl: parantiselena; slov: parantselénium; něm: Nebengegenmond m; rus: парантиселена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: