Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometr elektrický
anemometr, v němž se údaje o rychlosti nebo směru větru převádějí na el. veličiny. Ty jsou pak indikovány pomocí el. měřicích přístrojů, jejichž stupnice je rozdělena v jednotkách rychlosti a směru větru. Elektrický anemometr se často využíval k dálkovému měření. V současné meteorologické praxi není tento princip používán.
angl: electrical anemometer; slov: elektrický anemometer; něm: elektrisches Anemometer n; fr: anémomètre électrique m; rus: анемометр электрический  1993-a3
podpořila:
spolupracují: