Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak dynamický
tlak působící v proudící tekutině na plochu orientovanou kolmo ke směru proudění po odečtení statického tlaku. Z hlediska rozměrové analýzy je dynamický tlak ekvivalentní množství kinetické energie v jednotce objemu proudící tekutiny, tzn. je přímo úměrný čtverci rychlosti proudění. U ploch, které nejsou orientovány kolmo ke směru proudění, je silové působení dynamického tlaku dáno průmětem do směru vnější normály k dané ploše. Viz též tlak větru, energie větru.
angl: dynamic pressure slov: dynamický tlak něm: dynamischer Druck m, Staudruck m rus: динамическое давление  1993-a3
podpořila:
spolupracují: