Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přestavba povětrnostní situace
syn. změna typu povětrnostní situace – výrazná a často náhlá změna cirkulačních poměrů nad velkými geografickými oblastmi, způsobená vývojem a změnou polohy řídicích tlakových útvarů. Je doprovázena značnými změnami tlakového a teplotního pole vyvolávajícími změny i v polích dalších meteorologických prvků. Příkladem přestavby povětrnostní situace je změna zonální cirkulace na meridionální a opačně, změna cyklonální cirkulace na anticyklonální apod. Viz též situace povětrnostní celková.
angl: change of synoptic situation slov: prestavba poveternostnej situácie rus: смена типа синоптической ситуации něm: Wetterlagenwechsel m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: