Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hodnoty meteorologického prvku průměrné
v met. a klimatologickém zpracování nejužívanější statist. charakteristiky, zpravidla aritmetické průměry. Viz též průměr meteorologického prvku denní, amplituda roční atd.
angl: average values of meteorological element slov: priemerné hodnoty meteorologického prvku rus: средние велечины метеорологичекого элемента něm: Mittelwerte des meteorologischen Elementes m/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: