Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hodnoty meteorologického prvku průměrné
v meteorologickém a klimatologickém zpracování nejužívanější statist. charakteristiky, zpravidla aritmetické průměry. Viz též průměr meteorologického prvku denní.
angl: average values of meteorological element slov: priemerné hodnoty meteorologického prvku něm: Mittelwerte des meteorologischen Elementes m/pl rus: средние велечины метеорологичекого элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: