Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla balonu stoupací užitečná
celková stoupací síla balonu zmenšená o tíhu balonu a další k němu připoutané zátěže. Užitečná stoupací síla spoluurčuje stoupací rychlost balonu.
angl: free lift of a balloon; slov: užitočná vzostupná sila balóna; něm: freier Auftrieb eines Ballons m; rus: свободная подъемная сила шара  1993-a1
podpořila:
spolupracují: