Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

síla balonu stoupací užitečná
celková stoupací síla balonu zmenšená o tíhu balonu a další k němu připoutané zátěže. Užitečná stoupací síla spoluurčuje stoupací rychlost balonu.
angl: free lift of a balloon slov: užitočná vzostupná sila balóna něm: freier Auftrieb eines Ballons m rus: свободная подъемная сила шара  1993-a1
podpořila:
spolupracují: