Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hypsometrie
obecně měření nadm. výšky, resp. její znázornění v mapách. V meteorologii označení hist. metody měření tlaku vzduchu pomocí hypsometru.
Termín se skládá z řec. ὕψος [hypsos] „výše, výška“ a -μετρία [-metria] „měření“, viz hypsometr.
angl: hypsometry; slov: hypsometria; něm: Hypsometrie f; rus: гипсотермометрия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: