Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hypsometrie
metoda měření tlaku vzduchu na základě závislosti bodu varu vody nebo jiných kapalin na atmosférickém tlaku. Přístroje založené na uvedeném principu se nazývají hypsometry.
angl: hypsometry slov: hypsometria rus: гипсотермометрия něm: Hypsometrie f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: