Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

šum klimatický
proměnlivost stavu klimatického systému v malých měřítcích, která má malou či žádnou organizovanou strukturu v čase či prostoru. Malé měřítko klimatického šumu je uvažováno relativně vzhledem k měřítkům studovaného klimatického signálu. Oddělení klimatického šumu od klimatického signálu je jeden ze základních úkolů analýzy klimatických dat. Viz šum meteorologický.
angl: climatic noise; slov: klimatický šum; něm: Klimarauschen n; rus: климатический шум  1993-a3
podpořila:
spolupracují: