Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ozonosféra
Termín se skládá ze slova ozon a řec. σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“); vznikl analogicky k termínu atmosféra.
angl: ozonosphere; slov: ozónosféra; něm: Ozonosphäre f, Ozonschicht f; rus: озоносфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: