Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ozonosféra
angl: ozonosphere; slov: ozónosféra; něm: Ozonosphäre f, Ozonschicht f; rus: озоносфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: