Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ozonosféra
angl: ozonosphere slov: ozónosféra rus: озоносфера něm: Ozonosphäre f, Ozonschicht f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: