Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ekologie
věda o vztazích organizmů a společenstev (ekosystémů) k vnějšímu prostředí a o vztazích organizmů navzájem. Významnou částí vnějšího prostředí je jeho klimatická složka, kterou současně ekosystémy přímo i nepřímo ovlivňují. První použití tohoto termínu je připisováno Ernstu Haeckelovi (1866). Viz též ekoklima, klimatologie ekologická.
angl: ecology slov: ekológia rus: экология fr: écologie f něm: Ökologie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: