Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

suchověj
oblastní název suchého a teplého výsušného větru ve stepích a polopouštích evropské části Ruska a Kazachstánu. Při suchověji teplota vzduchu dosahuje i 35 až 40 °C a poměrná vlhkost klesá až na 10 %, přičemž nad 50 % nestoupá ani v nočních hodinách. Suchověj se nejčastěji vyskytuje v květnu, kdy je nebezpečný pro vegetaci, zvl. pro polní plodiny, v souvislosti se zvýšeným výparem. V období, kdy jsou pole bez rostlinného krytu, se při suchověji dostává do ovzduší prach aj. pevné částice a mohou vznikat tzv. černé bouře.
angl: sukhovei slov: suchovej rus: суховей  1993-a1
podpořila:
spolupracují: