Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izanemona
zast. syn. pro izotachu ve smyslu izolinie spojující místa se stejnou rychlostí větru.

 
Termín zavedl L. Brault v r. 1880. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, ἄνεμος [anemos] „vítr“ a z přípony -ona vyjadřující ženský rod (z řec. přípony -ώνη [-óné], používané u pojmenování dcer, která se odvozují od jména otce).
angl: isanemone; slov: izanemóna; něm: Isanemone f; rus: изанемона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: