Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prostor letový informační
vymezený vzdušný prostor, pro který je poskytována letová informační a výstražná služba včetně met. informací. Viz též zabezpečení letectva meteorologické.
angl: flight information region; slov: informačný letový priestor; něm: Fluginformationsgebiet n; rus: район полетной информации  1993-a3
podpořila:
spolupracují: