Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

estegram
křivka získaná na základě aerologických měření, která vyjadřuje adiabatickou vlhkou teplotu vzduchu jako funkci tlaku vzduchu.
angl: estegram slov: estegram rus: эстеграмма fr: estégramme m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: