Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

estegram
křivka získaná na základě aerologických měření, která vyjadřuje adiabatickou vlhkou teplotu jako funkci tlaku vzduchu.
Termín zavedl skotský meteorolog C. W. B. Normand v r. 1931. Pochází ze zkratky angl. termínu saturation temperature „teplota nasycení“ a řec. γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“. Termínem saturation temperature se totiž dříve označovala vlhká teplota.
angl: estegram; slov: estegram; fr: estégramme m; rus: эстеграмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: