Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

estegram
křivka získaná na základě aerologických měření, která vyjadřuje adiabatickou vlhkou teplotu jako funkci tlaku vzduchu.
Termín zavedl skotský meteorolog C. W. B. Normand v r. 1931. Pochází ze zkratky angl. termínu saturation temperature „teplota nasycení“ a řec. γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“. Termínem saturation temperature se totiž dříve označovala vlhká teplota.
angl: estegram slov: estegram fr: estégramme m rus: эстеграмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: