Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sfériky
syn. atmosfériky – elmag. rozruchy ve tvaru krátkých impulzů, šířící se v atmosféře ve vlnovodu tvořeném povrchem Země a dnem ionosféry na velké vzdálenosti až tisíců kilometrů. Původcem sfériků jsou dílčí výboje blesků. Intenzita sfériků na místě pozorování závisí na intenzitě původního výboje na vzdálenosti mezi úderem blesků a pozorováním sfériky a na vlastnostech ionosféry (den/noc). Viz též detekce blesků pozemní.
Termín vznikl zkrácením slova atmosfériky.
angl: atmospherics, sferics, spherics; slov: sfériky; něm: Atmosphärische Impulsstrahlung f, Sferics f/pl; rus: атмосферики  1993-a3
podpořila:
spolupracují: