Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice přízemní vrstvy atmosféry
1. hladina, do které lze v prvním přiblížení předpokládat neměnnost hodnot vert. turbulentního toku hybnosti tepla a vlhkosti s výškou. Mění se ve velmi širokém intervalu od několika metrů do 100 až 200 m nad terénem podle vert. teplotního zvrstvení, rychlosti větru a charakteru aktivního povrchu;
2. v mikroklimatologii se za horní hranici přízemní vrstvy atmosféry někdy považovala výška 1,5 až 2 m nad zemí, v níž bylo možné provádět standardní met. měření. Viz též vrstva atmosféry přízemní.
angl: limit of surface layer slov: hranica prízemnej vrstvy atmosféry něm: Höhe der bodennahen Grenzschicht f rus: граница поверхностного (приземного) слоя атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: