Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

úspěšnost předpovědi
vyjádření přesnosti vydané předpovědi počasí jejím následným porovnáním s pozorovanými hodnotami meteorologických prvků v příslušném období nad daným místem nebo daným územím. Hlavním účelem zjištění úspěšnosti předpovědi je získání podkladů o vhodnosti různých předpovědních metod. Existuje více způsobů hodnocení úspěšnosti předpovědi, která se vyjadřuje často v % splnění vydané předpovědi.
angl: verification of forecast slov: úspešnosť predpovede rus: надежность прогноза, оправдываемость прогноза  1993-a2
podpořila:
spolupracují: