Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

AMDAR
(Aircraft Meteorological Data Relay)
1. Program Světové meteorologické organizace, který koordinuje letadlová meteorologická měření a následnou kontrolu, zpracování a distribuci těchto dat.
2. Alfanumerický kód pro reprezentaci dat z letadlových meteorologických stanic.
angl: AMDAR slov: AMDAR 
podpořila:
spolupracují: