Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

AMDAR
(Aircraft Meteorological Data Relay – Přenos meteorologických dat z letadel)
1. Program Světové meteorologické organizace, který koordinuje letadlová meteorologická měření a následnou kontrolu, zpracování a distribuci těchto dat.
2. Alfanumerický kód pro reprezentaci dat z letadlových meteorologických stanic.
angl: AMDAR; slov: AMDAR; rus: AMDAR  2019
podpořila:
spolupracují: