Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška anemometrická
1. výška nad zemí, v níž je instalován anemometr; podle doporučení Světové meteorologické organizace činí na synoptických stanicích 10 m;
2. termín někdy užívaný pro označení ideální výšky umístění anemometru;
3. hladina bezprostředně nad horní hranicí přízemní vrstvy atmosféry, kam se klade výchozí bod Taylorovy spirály. Viz též měření větru, vítr přízemní.
angl: anemometer level; slov: anemometrická výška; něm: Anemometerhöhe f; rus: высота установки анемометрa  1993-a1
podpořila:
spolupracují: