Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pára vodní
voda v plynném skupenství. V atmosféře je vodní pára obsažena ve velmi proměnném množství; u zemského povrchu v průměru od 0 do 3 % objemu. S výškou obsah vodní páry v atmosféře velmi rychle ubývá. Při vhodných podmínkách vodní pára kondenzuje a vytváří oblaky, popř. hydrometeory. Vodní pára intenzivně pohlcuje a vyzařuje dlouhovlnné záření, a je proto významná pro radiační režim atmosféry, v rozhodující míře se podílí na skleníkovém efektu atmosféry. Viz též atmosféra Země, vzduch nasycený, vzduch vlhký, kondenzace vodní páry, okno atmosférické, tlak vodní páry.
angl: aqueous vapour, water vapour; slov: vodná para; něm: Wasserdampf m, Wasserdampf m; rus: водяной пар  1993-a2
podpořila:
spolupracují: