Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

virga
(vir), syn. pruhy srážkové – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Má tvar srážkových pruhů, které směřují svisle nebo šikmo pod základnu oblaku a nedosahují však k zemskému povrchu. Virga se řadí mezi zvláštnosti oblaků, protože srážkové pruhy lze považovat za prodloužení oblaku. Vyskytuje se nejčastěji u druhů cirrocumulus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratocumulus, cumulus a cumulonimbus.
Termín byl přejat z lat. virga „prut“, přeneseně též „(úzký) pruh“.
angl: virga; slov: virga; něm: virga; rus: полосы падения  1993-a2
podpořila:
spolupracují: