Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra
angl: atmosphere slov: atmosféra něm: Atmosphäre f rus: атмосфера fr: atmosphère f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: