Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dráhy cyklon
koridory se zvýšenou frekvencí pohybu cyklon, určené na základě studia trajektorií cyklon za delší období. Trajektorie konkrétní cyklony se přitom od typické dráhy může značně lišit. Pro tropické cyklony na sev. polokouli jsou charakteristické přibližně parabolické dráhy nejprve k severozápadu, posléze k severovýchodu, s bodem ohybu nejčastěji mezi 20° a 30° s. š. V mimotropických oblastech dráhy cyklon směřují většinou od západu na východ ve směru řídícího proudění. Dráhy cyklon v Evropě popsal W. J. Bebber (1891) dodnes se používá jeho označení dráha Vb [pět b] pro pohyb janovské cyklony přes Jaderské moře a Maďarsko k severovýchodu, viz situace Vb.
angl: cyclone tracks slov: dráhy cyklón něm: Zugstrassen der Tiefdruckgebiete f/pl, Zyklonenbahnen f rus: траектории циклонов fr: cheminement des cyclones m, trajectoire des cyclones f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: