Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombrometr
zast. označení pro srážkoměr.
angl: micropluviometer slov: ombrometer rus: омброметр něm: Ombrometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: