Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombrometr
zast. označení pro srážkoměr.
angl: micropluviometer slov: ombrometer něm: Ombrometer n rus: омброметр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: