Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ombrometr
zast. označení pro srážkoměr.
Termín je poprvé doložen v práci britského přírodovědce R. Pickeringa z r. 1744. Skládá se z řec. ὄμβρος [ombros] „dešťová přeháňka, příval“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: micropluviometer; slov: ombrometer; něm: Ombrometer n; rus: омброметр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: