Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblast suchá
angl: arid zone slov: suchá oblasť rus: аридная область, область с сухим климатом něm: Ariditätszone f, Trockengebiet n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: