Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zeslabení slunečního záření
pokles energie sluneční záření při průchodu atmosférou Země, způsobený absorpcí a rozptylem na molekulách vzduchu, v oblacích a atmosférických aerosolech. Viz též extinkce, zákon Beerův, zakalení atmosféry.
angl: attenuation of solar radiation, extinction of solar radiation slov: zoslabenie slnečného žiarenia něm: Schwächung der Sonnenstrahlung f, Extinktion der Sonnenstrahlung rus: ослабление солнечной радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: