Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladinoměr
zařízení nebo přístroj k měření vodního stavu. Nejjednodušším hladinoměrem je vodočet, složitějšími různé typy limnigrafů.
angl: stage gauge, water-level gauge; slov: hladinomer; něm: Wasserstandsanzeiger m; fr: limnimètre; rus: уровнемер  2024
podpořila:
spolupracují: