Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faktor absorpční
angl: absorption factor slov: absorpčný faktor něm: Absorptionsfaktor m fr: facteur d'absorption m rus: фактор поглощения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: