Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona podružná
cyklona, která se formuje v blízkosti a ve spojitosti s řídicí cyklonou. Jedná se o nevelký útvar, který se zpravidla vyskytuje na již. okraji řídicí cyklony, pohybující se obvykle kolem ní ve směru cyklonální cirkulace. Podružná cyklona vzniká často na studené frontě spojené s řídicí cyklonou nebo i se starší podružnou cyklonou, jak je tomu v případě série cyklon. V Evropě se podružná cyklona typicky formuje např. nad Baltským mořem, pokud řídicí cyklona setrvává u záp. pobřeží Norska.
angl: secondary cyclone, secondary depression slov: podružná cyklóna něm: Randtief n fr: cyclone secondaire m rus: вторичная депресия, вторичный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: