Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbulence orografická
angl: orographic turbulence; slov: orografická turbulencia; něm: orographische Turbulenz f; rus: орографическая турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: