Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence orografická
angl: orographic turbulence slov: orografická turbulencia rus: орографическая турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: