Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

déšť umělý
angl: artificial rain slov: umelý dážď něm: künstlicher Regen m fr: pluie artificielle f rus: искусственный дождь  1993-a1
podpořila:
spolupracují: