Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fenofáze
Termín se skládá z řec. komponentu φαίνο- [faino-], odvozeného od slovesa φαίνειν [fainein] „jevit se“ (srov. fenomén), a z φάσις [fasis] „objevení se, východ (o hvězdách), fáze (Měsíce)“, které je rovněž příbuzné s výše uvedeným slovesem φαίνειν.
slov: fenofáza; něm: phänologische Phase f; fr: phénophase f, stade phénologique m; rus: фенологическая фаза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: