Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak dílčí
angl: partial pressure slov: parciálny tlak něm: Partialdruck m rus: парциальное давление  1993-a2
podpořila:
spolupracují: