Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření výšky barometrické
angl: barometric measurement of height slov: barometrické meranie výšok něm: barometrische Höhenmessung f rus: барометрическое измерение высот  1993-a1
podpořila:
spolupracují: