Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření výšky barometrické
angl: barometric measurement of height; slov: barometrické meranie výšok; něm: barometrische Höhenmessung f; rus: барометрическое измерение высот  1993-a1
podpořila:
spolupracují: