Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření výšky barometrické
angl: barometric measurement of height slov: barometrické meranie výšok rus: барометрическое измерение высот něm: barometrische Höhenmessung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: