Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima rovníkové
angl: equatorial climate slov: rovníková klíma něm: äquatoriales Klima n rus: экваториальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: