Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima rovníkové
angl: equatorial climate; slov: rovníková klíma; něm: äquatoriales Klima n; rus: экваториальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: