Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

okluze teplá
zkrácené označení pro okluzní frontu charakteru teplé fronty.
angl: warm occlusion slov: teplá oklúzia rus: окклюзия по типу теплого фронта něm: Warmfrontokklusion f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: