Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okluze teplá
zkrácené označení pro okluzní frontu charakteru teplé fronty.
angl: warm occlusion; slov: teplá oklúzia; něm: Warmfrontokklusion f; rus: окклюзия по типу теплого фронта  1993-a2
podpořila:
spolupracují: