Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

okluze teplá
zkrácené označení pro okluzní frontu charakteru teplé fronty.
angl: warm occlusion slov: teplá oklúzia něm: Warmfrontokklusion f rus: окклюзия по типу теплого фронта  1993-a2
podpořila:
spolupracují: