Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak stacionární
někdy používané označení pro orografický oblak, který se prakticky nepohybuje vzhledem k zemskému povrchu, i když se v hladině jeho vzniku vyskytuje silné proudění vzduchu.
angl: standing cloud slov: stacionárny oblak něm: stationäre Wolke f rus: стоячее облако  1993-a3
podpořila:
spolupracují: