Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiosonda pro zjišťování výškového větru
speciální radiosonda obvykle nesená volně letícím balonem a sloužící k rádiovému určení trajektorie, po které se pohybovala. Předává rádiové signály s telemetrií tlaku, event. výšky, nebo odpovědní signály, které se využívají k výpočtu vektoru výškového větru. Viz též měření větru radiotechnickými prostředky.
angl: radiowind sonde; slov: rádiosonda na zisťovanie výškového vetra; něm: Höhenwindradiosonde f; rus: ветровой радиозонд, радиоветровой зонд  1993-a1
podpořila:
spolupracují: