Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiosonda pro zjišťování výškového větru
speciální radiosonda obvykle nesená volně letícím balonem a sloužící k rádiovému určení trajektorie, po které se pohybovala. Předává rádiové signály s telemetrií tlaku, event. výšky, nebo odpovědní signály, které se využívají k výpočtu vektoru výškového větru. Viz též měření větru radiotechnickými prostředky.
angl: radiowind sonde slov: rádiosonda na zisťovanie výškového vetra něm: Höhenwindradiosonde f rus: ветровой радиозонд, радиоветровой зонд  1993-a1
podpořila:
spolupracují: