Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

okluze
zkrácené označení pro okluzní frontu nebo okluzní proces.
slov: oklúzia něm: Okklusion f rus: окклюзия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: