Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okluze
zkrácené označení pro okluzní frontu nebo okluzní proces.
slov: oklúzia; něm: Okklusion f; rus: окклюзия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: