Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fén anticyklonální
syn. fén volný.
angl: anticyclonic foehn; slov: anticyklonálny föhn; něm: antizyklonaler Föhn m; fr: foehn anticyclonique m; rus: антициклонический фён  1993-a3
podpořila:
spolupracují: