Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

telebarometr
málo používané označení pro tlakoměr přizpůsobený k dálkovému přenosu údajů o tlaku vzduchu. Viz též měření tlaku vzduchu.
Termín se skládá z řec. τῆλε [téle] „daleko“ a slova barometr.
angl: telebarometer; slov: telebarometer; něm: Telebarometer n; rus: телебарометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: