Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorograf
přístroj pro současný záznam několika meteorologických prvků (nejčastěji teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu) na jednu registrační pásku. Je upraven tak, aby mohl být zavěšen pod meteorologický balon nebo jiný dopravní prostředek a jím vynesen do volné atmosféry. Je-li meteorograf vynášen balonem, je jeho záznam k dispozici až po sestupu přístroje na zem.
angl: meteorograph slov: meteorograf něm: Meteorograph m rus: метеорограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: