Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď hydrometeorologická
angl: hydrometeorological forecast; slov: hydrometeorologická predpoveď; něm: hydrometeorologische Vorhersage f; rus: гидрометеорологический прогноз  1993-a1
podpořila:
spolupracují: