Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maritimita klimatu
slov: maritimita klímy rus: океаничность  1993-b2
podpořila:
spolupracují: