Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doplněk sytostní
charakteristika vlhkosti vzduchu, která vyjadřuje, jaké množství vodní páry je třeba dodat do vzduchu, aby se stal nasyceným při konstantní teplotě. Většinou se definuje jako rozdíl tlaku nasycené vodní páry a skutečného tlaku vodní páry při dané teplotě, tzn. doplněk tlaku páry. Setkáme se však i s vyjádřením sytostního doplňku směšovacího poměru či měrné vlhkosti, který je stanoven při zachování teploty a tlaku vzduchu. Někdy se nesprávně zaměňuje za deficit teploty rosného bodu.
angl: saturation deficit slov: sýtostný doplnok něm: Sattigungsdefizit n rus: дефицит влажности fr: rapport de mélange saturant m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: