Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice teplotní
kvantitativní vyjádření teploty, v meteorologii především teploty vzduchu. Nejvíce rozšířenou je Celsiova teplotní stupnice, která nahradila starší stupnici Réaumurovu; v anglosaském světě se nadále používá stupnice Fahrenheitova. V termodynamice se používá Kelvinova teplotní stupnice, pokusem o její kombinaci s Fahrenheitovou stupnicí byla stupnice Rankinova.
angl: temperature scale; slov: teplotná stupnica; něm: Temperaturskala f; rus: температурная шкала  2023
podpořila:
spolupracují: