Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nefoskop
přístroj pro určování tahu oblaků. Pozorovatel sleduje pohyb zvoleného oblaku podél vodorovně umístěné tyče, opatřené hroty stejně od sebe vzdálenými; v jiných typech přístroje pomocí zrcadla nebo mříže. Na met. stanicích ČR se nefoskopy nepoužívají.
angl: nephoscope slov: nefoskop něm: Nephoskop n rus: нефоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: