Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nefoskop
přístroj pro určování tahu oblaků. Pozorovatel sleduje pohyb zvoleného oblaku podél vodorovně umístěné tyče, opatřené hroty stejně od sebe vzdálenými; v jiných typech přístroje pomocí zrcadla nebo mříže. Na met. stanicích ČR se nefoskopy nepoužívají.
Termín se skládá z řec. νέφος [nefos] „oblak“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“. Jeho první část je přes indoevropský kořen *nebh- „mokrý, vlhký“ příbuzná mj. s českým slovem nebe.
angl: nephoscope; slov: nefoskop; něm: Nephoskop n; rus: нефоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: