Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém cirkulační místní
angl: local circulation system slov: miestny cirkulačný systém rus: местная система циркуляции něm: lokales Zirkulationssystem n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: