Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

profil teploty vzduchu vertikální z družic
jeden z možných výstupů družicové sondáže atmosféry.
angl: vertical temperature profile from satellites slov: vertikálny profil teploty vzduchu z družíc něm: Temperaturprofil aus Wettersatellitendaten n rus: вертикальный профиль температуры со спутника  1993-a3
podpořila:
spolupracují: