Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

profil teploty vzduchu vertikální z družic
jeden z možných výstupů družicové sondáže atmosféry.
angl: vertical temperature profile from satellites slov: vertikálny profil teploty vzduchu z družíc rus: вертикальный профиль температуры со спутника něm: Temperaturprofil aus Wettersatellitendaten n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: